Kajian: Ciri-ciri ahli bidah mubtadi dan beberapa kelompok firqah mereka

Download Rekaman Kajian: Ciri-ciri ahli bidah mubtadi dan beberapa kelompok firqah mereka Bersama: al-Ustadz Abu Ishaq Abdullah Nahar hafizhahullah Membahas: Kitab Syarh Lum’atil I’tiqad Fashl Alamat Ahlil Bid’ah Wa Dzikru Ba’dhi …

Selengkapnya

Kajian: Kapan Boleh Bermujalasah dan Baca Buku Ahli Bid’ah, Dan Hukum Berjidal Berdebat

Download Rekaman Kajian: Kapan Boleh Bermujalasah dan Baca Buku Ahli Bid’ah, Dan Hukum Berjidal Berdebat Bersama: al-Ustadz Abu Ishaq Abdullah Nahar hafizhahullah Membahas: Kitab Syarh Lum’atil I’tiqad Fashl Hujran Ahlil Bid’ah karya …

Selengkapnya

Kajian: Hajr Terhadap Ahli Bid’ah, Dasar, Dalilnya dan Ucapan Salaf Tentangnya

Download Rekaman Kajian: Hajr Terhadap Ahli Bid’ah, Dasar, Dalilnya dan Ucapan Salaf Tentangnya Bersama: al-Ustadz Abu Ishaq Abdullah Nahar hafizhahullah Membahas: Kitab Syarh Lum’atil I’tiqad Fashl Hujran Ahlil Bid’ah karya Syaikh Muhammad …

Selengkapnya

Sikap Terhadap Orang-orang yang Berwala’ kepada Seorang Mubtadi’

Ada seorang -yang di sini tidak disebutkan namanya- yang telah dinyatakan oleh para ulama sebagai ahli bid’ah (mubtadi’) dengan jarh mufassar, kemudian masih ada sebagian orang yang berwala’ kepadanya. Lalu …

Selengkapnya

Orang yang Bermajlis dengan Ahlussunnah dan Ahli Bid’ah

Dikatakan kepada al-Auza’i rahimahullah: “Sesungguhnya seseorang berkata: Aku bermajlis dengan ahlussunnah dan aku bermajlis dengan ahli bid’ah.” Maka al-Auza’i rahimahullah berkata: “Orang ini ingin menyamakan antara kebenaran dan kebathilan.” Ibnu …

Selengkapnya

Kisah Suul Khatimah Dan Penderitaan Seorang Tokoh Ahli Bi’dah Karena Doa Imam Ahlussunnah Salafy

Sesungguhnya yang langsung terlintas pada bergugurannya orang-orang yang zhalim dan mubtadi’ (ahli bid’ah), agar diketahui dengan ilmu yaqin tentang kemana mereka kembali, dalam lembah apa mereka binasa, dan dalam kehinaan …

Selengkapnya