Secuplik Kisah Kehidupan Syaikh Taqiyuddin Al-Hilali Dengan Guru Beliau

Al-Allamah Taqiyuddin al-Hilali rahimahullah dalam kitab beliau ad-Da’wah ilallah fi Aqthar Mukhtalifah, menceritakan tentang guru beliau al-Allamah ‘Abdurrahman bin ‘Abdurrahim al-Mubarakfuri rahimahullah pengarang kitab Tuhfatul Ahwadzi Syarh Sunan at-Tirmidzi. Beliau mempelajari sebagian Kutubus Sittah dan Shahih Al-Bukhari serta Tuhfatul Ahwadzi darinya di Kota Mubarakfur India.
Beliau bercerita:
“Aku mendapati pemuliaan dari beliau yang tak sanggup aku ceritakan, namun aku memohon kepada Allah untuk membalasnya atas hal itu di Surga Aden bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Demikian juga aku mendoakan kebaikan untuk beliau dalam setiap shalat. Aku telah melihat kezuhudanya dan tawadhu’nya dan bagusnya akhlaknya yang melebihi penggambaran. Beliau telah menghabiskan waktunya semua untuk berkhidmat dengan ilmu baik dalam mengajar, menulis dan fatwa. Orang-orang New Delhi pernah mengajak beliau ketika mereka bertekad untuk mendirikan Darul Hadits di Mekkah –semoga Allah memuliakannya- untuk menjadi ketua, tapi beliau tak mau. Beliau juga diajak oleh yang lain dan pemilik madrasah-madrasah, tapi beliau tak mau. Beliau tidak hidup kecuali dari usahanya sendiri mengobati orang lain, karena beliau adalah seorang tabib yang mahir. Dan beliau tidak sibuk mengobati orang lain kecuali antara habis ashar sampai maghrib.

Dan untuk menyebutkan keutaman-keutamaan beliau akan menyebabkan penjelasan yang terlalu panjang dan menjadikan kitab sulit untuk dicetak, namun aku harus menyebutkan kemuliaan beliau yang tidak bisa aku tinggalkan, yaitu bahwa beliau mengharuskan aku pada masa itu untuk tidak makan kecuali disisi beliau. Ketika aku berniat untuk safar, beliau berkata kepadaku: “Janganlah engkau melakukan perjalanan melalui (kereta) rel besi ke Kota …, hal itu akan membuatmu kesusahan. Di sini ada dua orang dari shahib kita akan melakukan safar dengan kereta kuda pada pertengahan malam, dan aku ingin untuk melepas kepergianmu …”

Beliau berkata kepadaku: “Aku harus keluar untuk melepas kepergianmu.” Beliau terus mengulang-ulang perkataan itu. Sampai pada pertengahan malam beliau bangun dan pergi bersamaku ke tempat kereta itu. Kemudian beliau meletakkan satu kertas di telapak tanganku dan merapatkan tanganku seraya mengucapkan:

أستودع الله دينك و أمانتك و خواتيم عملك
زودك الله التقوى و يسر لك الخير حينما توجهت

“Aku memohon kepada Allah untuk menjaga agamamu, amanatmu, dan penutup amalanmu. Semoga Allah membekalimu dengan taqwa dan memudahkan kebaikan untukmu kemanapun engkau menghadap.”

Aku mengira kertas itu adalah kertas uang, maka aku meletakkannya di tangan beliau dan aku rapatkan. Aku berkata kepadanya: “Aku tidak membutuhkannya.” Kemudian beliau menarik kedua tanganku sampai kami jauh dari dua orang (yang akan pergi bersamaku). Dan beliau menangis keras dan berkata: “Terimalah ini dariku, terimalah ini dariku …”

Maka aku merinding dan merasa menyesal atas kelakuanku, kemudian aku menerima kertas itu, dan aku terkesan dengan tangisan beliau sampai ketika terbit fajar (masuk waktu shalat subuh), aku mengimami shalat subuh di ar-Rafiqain, dan aku banyak menangis ketika membaca al-qur’an. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas.

Sumber http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=124611

Comments are closed.