Download Kajian: Keutamaan Shahabat Abu Bakr Umar Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib

Download Kajian: Keutamaan Shahabat Abu Bakr ash-Shiddiq, Umar bin al-Khaththab al-Faruq, Utsman bin Affan Dzun Nurain, dan Ali bin Abi Thalib
Bersama: al-Ustadz Abu Ishaq Abdullah Nahar hafizhahullah
Membahas: Kitab Syarh Lum’atil I’tiqad karya Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaiminrahimahullah
Fashl Fadhail Shahabah
Masjid Ma’had al-Anshar Wonosalam Sukoharjo Ngaglik Sleman
Malam Sabtu, 17 Februari 2012 / 25 Rabiul Awwal 1433 H

Isi Materi:

Abu Bakr

 • Mengulang  pelajaran lalu, dan tambahan keutamaan Abu Bakr:
  • paling banyak andilnya dalam islam dalam menyumbangkan harta dan lainnya,
  • pernah dinyatakan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: “Semua pintu masjid nabawi tertutup kecuali pintu Abu Bakr.”
 • Abu Bakr adalah lelaki dewasa yang pertama kali masuk islam.
 • Waraqah bin Naufal -yang sempat berkata akan beriman dengan Nabi bila berumur panjang- sudah meninggal sebelum masa kenabian Rasulullah.

Umar bin al-Khaththab
Di antara keutamaan Umar bin al-Khaththab:

 • Umar adalah muhadatsts mulham (yang Allah beri ilham dan tampakkan al-hak melalui dirinya)
 • Umar pernah berharap agar Khamr diharamkan Allah, dan itu dikabulkan Allah
 • Umar pernah berpendapat agar tawanan perang Badr dibunuh, dan itulah yang dibenarkan Allah.
 • Agamanya sempurna sebagaimana dimimpikan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam
 • Tidak ada ikhtilaf (perselisihan pendapat) tentang didahulukannya Abu Bakr dan Umar

Utsman bin Affan

 • Laqab (julukan) dan nama lengkap Utsman bin Affan
 • Kenapa beliau mendapat laqab Dzun Nurain
 • Darul Arqam tempat para shahabat belajar ilmu agama pada masa-masa awal
 • Kisah ditunjuknya ahli musyawarah yang enam pada masa shahabat oleh Umar bin al-Khaththab
 • Abu Ubaidah bin al-Jarrah -yang termasuk dari sepuluh orang yang diberi kabar gembira masuk surga- tidak masuk dalam ahli musyawarah, kenapa?
 • Sa’id bin Zaid -yang juga termasuk dari sepuluh orang yang diberi kabar gembira masuk surga- tidak masuk dalam ahli musyawarah, kenapa?
 • Semua ahli musyawarah pantas untuk menjadi khalifah
 • Utsman shahabat ketiga yang terbaik dari ummat ini, kenapa?
 • Keutamaan Utsman sebagai orang terbaik ketiga, awalnya merupakan pendapat jumhur shahabat, kemudian menjadi ijma (kesepatakan) ahlussunnah
 • Apakah orang yang mengutamakan Ali bin Abi Thalib dibanding Utsman bin Affan salah? Apakah sesat?
 • Bagaimana dengan orang yang berpendapat bahwa Utsman tak berhak menjadi khalifah ketiga?
 • Utsman adalah orang ketiga yang diberi kabar gembira masuk surga setelah Abu Bakr dan Umar
 • Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan Malaikat merasa malu kepada Utsman
 • Utsman lah yang menggali sumur Rumah
 • Utsman lah yang membekali jaisy al-‘usrah

Ali bin Abi Thalib

 • Keutamaan Ali bin Abi Thalib sebagai pembuka/penakluk benteng Khaibar
 • Hadits-hadits tentang keutamaan Ali lebih banyak dibanding tiga khalifah sebelumnya, kenapa?
 • Kedudukan Ali bin Ai Thalib terhadap Rasulullah seperti kedudukan Harun dengan Musa ‘alaihimassalam

Link Downloaddisini (MP3, 6,9 MB Durasi 61 menit)
Menyusul kajian yang lain Insya Allah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 × 3 =