Apakah Asal Seorang Muslim Itu Salafy

S: Ada seorang yang berkata asalnya seorang muslim adalah seorang salafy. Apakah ungkapan ini benar?

Selengkapnya

Celaan terhadap Sikap Terbiasa Protes (keberatan dengan) ahlul ilmi ulama

Oleh: Al-Imam asy-Syathibi rahimahullah Tidak memprotes orang-orang terkemuka/senior/kabir adalah perkara terpuji, baik perkara yang diprotes adalah perkara yang dipahami atau tidak. Dalil hal itu ada beberapa perkara: Pertama: yang ada …

Selengkapnya

Menyingkap Syubhat Bolehnya Mengambil Ilmu Dari Ahli Bid’ah Berhujah Dengan Periwayatan Para Imam Dari Mereka

Oleh Syaikh Dr. Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah Syaikh Dr. Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah menyingkap satu syubhat ahli tamayyu’ (yang lembek,  plin-plan manhajnya), yaitu berhujjahnya mereka dengan periwayatan para …

Selengkapnya

Bantahan Yang Benar Harus Berasal Dari Ahul Ilmi Ulama Dan Harus Disebarkan

Jawaban: Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullah  Pertanyaan: Semoga Allah berbuat baik kepada anda. Ini Saudara Abu Ahmad, wahai Syaikh Shalih al-Fauzan, dia mengirim kepadaku satu pertanyaan yang bagus. Dan …

Selengkapnya

Bahaya dan Hukum Penyebaran Desas-desus (Isu) atas Ummat Islam

Dijawab oleh: Syaikh Zaid al-Madkhali hafizhahullah Pertanyaan: Ada di sana sekelompok manusia yang menyebarkan desas-desus dusta yang menjadikan fitnah di antara kaum muslimin. Maka kami meminta satu kalimat dari anda …

Selengkapnya

Orang yang Bermajlis dengan Ahlussunnah dan Ahli Bid’ah

Dikatakan kepada al-Auza’i rahimahullah: “Sesungguhnya seseorang berkata: Aku bermajlis dengan ahlussunnah dan aku bermajlis dengan ahli bid’ah.” Maka al-Auza’i rahimahullah berkata: “Orang ini ingin menyamakan antara kebenaran dan kebathilan.” Ibnu …

Selengkapnya