Perbedaan Jelas antara ISIS Daisy dan Salafi

Bismillah. Alhamdulillah. Wash shalatu wassalam ‘ala rasulillah, wa alihi wa shahbihi waman walah. Wa ba’du:   Di waktu-waktu sekarang ini banyak yang menuduh salafi itu ISIS atau ISIS itu tumbuh …

Selengkapnya

Siapa Yang Mendakwahi dan Mendebat Tokoh Dai Penyeru Ahli Bid’ah?

Siapa Yang Mendakwahi dan Mendebat Tokoh Dai Penyeru Ahli Bid’ah? Bersama: Syaikh Rabi bin Hadi Al Madkhali hafizhahullah Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah Syaikh Rabi bin Hadi Al Madkhali …

Selengkapnya

Rincian Mendakwahi Ahlul Bid’ah (Mubtadi’ah)

Rincian Mendakwahi Ahlul Bid’ah (Mubtadi’ah) Oleh: Syaikh ‘Allamah Rabi’ bin Hadi Al Madkhali hafizhahullah Syaikh Abu ‘Utsman Ismail Ash Shabuni rahimahullah berkata: “Menjauhi ahlul bid’ah dan orang-orang sesat.” Ahlul bid’ah …

Selengkapnya

Bantahan Yang Benar Harus Berasal Dari Ahul Ilmi Ulama Dan Harus Disebarkan

Jawaban: Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullah  Pertanyaan: Semoga Allah berbuat baik kepada anda. Ini Saudara Abu Ahmad, wahai Syaikh Shalih al-Fauzan, dia mengirim kepadaku satu pertanyaan yang bagus. Dan …

Selengkapnya

Sikap Terhadap Orang-orang yang Berwala’ kepada Seorang Mubtadi’

Ada seorang -yang di sini tidak disebutkan namanya- yang telah dinyatakan oleh para ulama sebagai ahli bid’ah (mubtadi’) dengan jarh mufassar, kemudian masih ada sebagian orang yang berwala’ kepadanya. Lalu …

Selengkapnya

Orang yang Bermajlis dengan Ahlussunnah dan Ahli Bid’ah

Dikatakan kepada al-Auza’i rahimahullah: “Sesungguhnya seseorang berkata: Aku bermajlis dengan ahlussunnah dan aku bermajlis dengan ahli bid’ah.” Maka al-Auza’i rahimahullah berkata: “Orang ini ingin menyamakan antara kebenaran dan kebathilan.” Ibnu …

Selengkapnya